Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng- ghen)

(Soạn văn lớp 11) – Soạn bài ba cống hiến vĩ đại của Các Mác. Bài điếu văn giúp nhận thức được tầm vóc ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác với lịch sử nhân loại cùng tình cảm tiếc thương của Ăng-ghen dành cho người bạn thân thiết này.  

Đề bài: Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại.

BÀI LÀM

Bài cảm nhận “Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác” – Ăng- ghen  sẽ giúp các bạn cảm nhận  được niềm tiếc thương vô hạn của Ăng-ghen với Các-Mác qua bài điếu văn.

Tác giả

Ăng-ghen (1820-1895) là nhà triết học người Đức, là người bạn thân thiết của Các- Mác, là nhà cách mạng nổi tiếng của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế Cộng sản . Di sản lí luận của ông là một phần quan trọng của chủ nghĩa Mác.

Các-Mác (1818-1883) là nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại người Đức , lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới. 

Tác phẩm 

Đây là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ  Mác, trong đó ông đã đánh giá cao đóng góp của Mác và biểu lộ tình cảm tiếc thương  của những người cộng sản trước mất mát to lớn này. Tên bài do người biên soạn đặt

soan-bai-ba-cong-hien-vi-dai-cua-cac-mac-1

Phân tích bài điếu văn

Phần một: thông báo thời điểm Mác qua đời  và nhận định khái quát về sự cống hiến vĩ đại của Mác

Thời gian : chiều ngày 14 tháng 3 vào lúc 3 giờ kém 15 phút. Vẻn vẹn chỉ có 2 phút.  Các- Mác ra đi trong văn phòng của mình trên chiếc ghế bành . Tất cả gợi lên sự trang trọng, thiêng liêng khoảnh khắc Mác qua đời.  Sự ra đi của ông thật nhẹ nhàng “ ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành” nhưng lại là giấc ngủ ngàn thu . 

Những câu văn với giọng điệu trầm lắng cùng biện pháp nói giảm, nói tránh  làm giảm bớt đi nỗi đau  thương nhưng không làm giảm đi tầm vóc của Mác.  

Phần hai: Đánh giá những cống hiến to lớn của Mác đối với sự phát triển của nhân loại 

Cống hiến thứ nhất,  “Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người”.  Bản chất của quy luật này là cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, hay vật chất quyết định ý thức . Với lập luận rõ ràng, chặt chẽ,  tác giả đã đưa ra so sánh “giống như” . Giống như  Đác-uyn, nhà tự nhiên học, sinh vật học người Anh đã sáng lập ra học thuyết Đác-uyn về tiến hóa.  Đác-uyn tìm ra quy luật phát triển của  thế giới hữu cơ thì  Mác tìm ra quy luật phát triển của thế giới loài người.

Cống hiến thứ hai, Mác đã tìm ra quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ  nghĩa đương thời của xã hội tư sản.  Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng lên một xã hội tốt đẹp, không có bất công, không có bóc lột. 

soan-bai-ba-cong-hien-vi-dai-cua-cac-mac

Cống hiến thứ ba, đó là sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến lý thuyết khoa học thành hành động cụ thể.  Khoa học với Mác là động lực lịch sử, là  động lực cách mạng.

Ăng-ghen đề cập đến những  cống hiến của Mác một cách có trật tự, sắp xếp theo mức độ tăng dần. Những đóng góp có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và định hướng sự phát triển của nhân loại, có ảnh hưởng vĩ đại đến tận bây giờ. 

Phần ba : bày tỏ sự thương tiếc vô hạn và khẳng định sự bất diệt của Mác

Ăng-ghen là người bạn thân thiết nhất của Mác trong suốt bao năm tháng cuộc đời nên ông là người hiểu rõ Mác nhất, hiểu về những khát khao, mong mỏi, và những phấn đấu không ngừng của Mác . Mác được giai cấp công nhân và cộng sự trên toàn thế giới kính yêu và dành cho ông sự tiếc thương sâu sắc. 

Nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen hết sức chặt chẽ với hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng cùng bố cục 3 phần rõ ràng của bài văn nghị luận cùng cách sử dụng so sánh trùng điệp, tăng tiến tạo sức thuyết phục cho bài điếu văn. 

Post Author: admin