biet-tu-hao-ve-ban-than-la-can-thiet-nhung-biet-xau-ho-con-quan-trong-hon-1

Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn

Đề bài: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn Bài làm Tự hào và tự trọng là hai đức tính quan trọng và cần thiết trong mỗi con người. Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng […]