cam-nhan-ve-bai-tho-anh-trang

Cảm nhận về bài thơ Ánh trăng

Trăng luôn là đề tài bất tận của các nhà thơ. Cảm nhận về bài thơ ánh trăng của Nguyễn Duy cho bạn thấy trăng không chỉ là bạn. Trăng còn là quá khứ, hiện tại.  Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Ánh trăng.  BÀI LÀM Ánh trăng luôn gắn với thơ ca nghệ […]