cam-nhan-ve-doan-trich-chiec-luoc-nga-1

Cảm nhận về đoạn trích Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Đề bài: Cảm nhận về đoạn trích Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng  BÀI LÀM Truyện ngắn Chiếc lược ngà được nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết năm 1966, tại chiến trường Nam Bộ trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang diễn ra hết sức ác liệt. Câu chuyện là cảm […]