Đề thi và Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia 2019

(Đề thi) – Đề thi và Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia 2019   KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề I.  ĐỌC HIỂU(3,0 điểm) Đọc đoạn trích: Biết nói gì trước […]