gia-tri-hien-thuc-va-nhan-dao-trong-chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong

Giá trị hiện thực và nhân đạo trong Chuyện người con gái Nam Xương

(Văn mẫu lớp 9) –  Khi phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong chuyện người con gái Nam Xương, chúng ta có thể hiểu được tấm lòng của người phụ nữ và những thiệt thòi phải chịu đựng trong xã hội phong kiến. Đề bài: Phân tích giá trị hiện thực và nhân […]