nghi-luan-xa-hoi-ve-tinh-tu-hoc

Nghị luận xã hội về tính tự học

Nghị luận xã hội về tính tự học – Ông bà xưa có câu: “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Nếu muốn thành người tài, am hiểu sâu rộng thì việc chăm học hỏi đặc biệt là tự học rất quan trọng. Đề bài: Nghị luận xã hội về tính tự học BÀI […]