phan-tich-tac-pham-rung-xa-nu-1

Phân tích tác phẩm Rừng xà nu

Đề bài: Phân tích tác phẩm Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành Bài làm Khi nhắc đến cuộc sống và chiến đấu của người dân Nam bộ, người đọc không thể nhắc đến nhà văn Nguyễn Thi với các tác phẩm: Mẹ vắng nhà, Người mẹ cầm súng, Những đứa con trong […]