phan-tich-tac-pham-vi-hanh

Phân tích tác phẩm Vi Hành

Đề bài: Phân tích tác phẩm Vi hành của Nguyễn Ái Quốc Bài làm Năm 1922, chính quyền bảo hộ Pháp đưa vua Khải Định sang dự hội nghị Mác-xây. Đây được coi là hành động nhằm đánh lạc hướng dư luận nước Pháp rằng vua một nước thuộc địa đến chính quốc để cảm […]