soan-bai-chieu-toi-2

Soạn bài Chiều tối của Hồ Chí Minh

Đề bài: Soạn bài Chiều tối của Hồ Chí Minh Bài làm I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả: –    Hồ Chí Minh (1980 – 1969), quê ở Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. –    Sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, từ nhỏ đã thông minh, yêu nước và thương dân sâu sắc. […]