soan-bai-day-thon-vi-da

Soạn bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử

Đề bài: Soạn bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử Bài làm Tìm hiểu chung Tác giả. Hàn Mặc Tử (1912 – 1940) sinh ra trong một gia đình viên chức theo đạo Thiên Chúa. Sinh ra ở huyện Phong Lộc, tỉnh Đồng Hới (nay là tỉnh Quảng Bình). Cuộc đời ông vốn có […]