cam-nhan-ve-hinh-anh-dau-sung-trang-treo

Cảm nhận về hình ảnh đầu súng trăng treo

(Lời giải văn) – Cảm nhận về hình ảnh đầu súng trăng treo trong bài thơ Đồng Chí. Trong nền văn học Việt Nam có một hình ảnh chân thực đó là hình ảnh người lính kháng chiến.  Đề bài: Cảm nhận về hình ảnh đầu súng trăng treo trong bài thơ Đồng Chí BÀI LÀM Chính […]

cam-nhan-ve-nhan-vat-anh-thanh-nien-trong-tac-pham-lang-le-sa-pa-1

Cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm lặng lẽ sa pa

(Lời giải văn) – Cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lẽ Sa pa là hình ảnh của những người trẻ “ba sẵn sàng” với tình cảm chân thành, nồng hậu và đầy nhiệt huyết. Đề bài: Cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm lặng lẽ sa […]